मुख्य पान आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा

विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-4 ,  7-8
उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 12-15 ,  21-22
उपजिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 5-6 ,  16-19
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 30-35
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (का.प्र.मो.प्र.) विभाग, अकोला
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 9-11 ,  24-25 ,  20-20
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (पं.क्रु.वि.) विभाग, अकोला
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 23-23 ,  26-29 ,  36-36
उपविभागीय अधिकारी, अकोला
 

 

ताज्या घडामोडी
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
  
निवडणूक निकाल


अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
(प्रभागाप्रमाणे विजयी उमेदवारांची यादी)


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
1
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
अजीज अहेमद गुलाम रसुल

पत्ता - गंगाधर प्लॉट, अकोला
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : हात
View  
2001
- - - - - - -
विजयी
1
ब - स्त्रियांसाठी
हाजरा बी

पत्ता - नेहरू नगर, अकोट फैल, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : कात्री
View  
1980
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
2
अ - अनुसूचित जाती
आनंदराव सपकाळ

पत्ता - पूरपीडीत कॉलनी, क्वॉर्टर नं. 94, अकोट रोड, अकोट फैल
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
1951
- - - - - - -
विजयी
2
ब - स्त्रियांसाठी
मो. शहाजहॉ परवीन मो नौशाद

पत्ता - साबरीया मस्जीद परदेशी पुरा, अकोट फैल
अपक्ष

चिन्ह : शिवणयंत्र
---  
1344
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
3
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
मानवतकर वैशाली किशोर

पत्ता - पिंपळ फैल, अशोक नगर, अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
---  
2157
- - - - - - -
विजयी
3
ब - सर्वसाधारण
शरद श्रीराम तुरकर

पत्ता - अशोक नगर
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
---  
1880
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
4
अ - अनुसूचित जाती
रामकिसन हिरालाल सत्याल

पत्ता - बापु नगर, आपातापा रोड, अकोट फैल, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
1017
- - - - - - -
विजयी
4
ब - स्त्रियांसाठी
धनश्री अरूण अभ्यंकर

पत्ता - व्दारा निलेश रा. देव, जठारपेठ, शंकर नगर, घाटोळे ले आऊट, अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : नगारा
---  
1264
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
5
ब - सर्वसाधारण
जगताप महादेव अमृतराव

पत्ता - जठारपेठ, अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
1651
- - - - - - -
विजयी
5
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
गीतांजली प्रकाशराव शेगोकार

पत्ता - तापडीया नगर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2369
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
6
ब - सर्वसाधारण
राहुल रमेश देशमुख

पत्ता - भागवत प्लॉट अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1658
- - - - - - -
विजयी
6
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
सारीका रूपेशकुमार जयस्वाल

पत्ता - रामदासपेठ अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2262
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
7
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
गिरी राजेंद्र आनंद

पत्ता - गिरी किराणा देशमुख फैल अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
---  
1471
- - - - - - -
विजयी
7
ब - स्त्रियांसाठी
उज्वला संदिप देशमुख

पत्ता - देशमुख फैल, मोठ्या विहीरीजवळ
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1666
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
8
अ - अनुसूचित जाती
सुनिल तुकाराम मेश्राम

पत्ता - सिध्दार्थ नगर, तारफैल,व्हिएचबी कॉलनी, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : दूरदर्शन
View  
3847
- - - - - - -
विजयी
8
ब - स्त्रियांसाठी
माधुरी सुनिल मेश्राम

पत्ता - सिध्दार्थ नगर, तारफैल,व्हिएचबी कॉलनी, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : गॅस सिलेंडर
View  
3681
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
9
ब - सर्वसाधारण
मो. फाजील ऊर्फ फजलू

पत्ता - खैर मोहम्‍मद प्‍लॉट मदीना चौक अकोला
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2620
- - - - - - -
विजयी
9
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
सौ. निहकत शहीन अफसर अहेमद कुरेशी

पत्ता - खैर माहम्मद प्लॉट रामपिर नगर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
3802
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
10
ब - सर्वसाधारण
राजेश वासुदेव काळे

पत्ता - फडके नगर, डाबकी रोड, अकोला
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  
2150
- - - - - - -
विजयी
10
अ - स्त्रियांसाठी
सौ. मंगला सुभाषराव म्‍हैसने

पत्ता - पाटील मार्केट, वानखडे नगर, डाबकी रोड जुने शहर अकोला
अपक्ष

चिन्ह : नारळ
View  
1267
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
11
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
गवई ज्योत्साना गौतम

पत्ता - भिमनगर, जुनेशहर, अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
2834
- - - - - - -
विजयी
11
ब - सर्वसाधारण
अजय रामदास रामटेके

पत्ता - गुलजार पुरा, जुने शहर अकोला
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2539
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
12
ब - सर्वसाधारण
साजीदखान मन्नानखान

पत्ता - फिरदोस कॉलनी, मुजफर नगर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
2783
- - - - - - -
विजयी
12
अ - स्त्रियांसाठी
शमशाह बेगम शे. फरीद

पत्ता - मासुम शाह दर्गा, मोहता मिल रोड, अकोला
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2679
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
13
ब - सर्वसाधारण
बेनी शे. गंगा बेनीवाले

पत्ता - गवळीपुरा, बाबाजी मठाजवळ, अकोट मोटर स्टँड अकोला
अपक्ष

चिन्ह : शिवणयंत्र
---  
832
- - - - - - -
विजयी
13
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
जैनबबी शेख इब्राहिम

पत्ता - जनता मार्ग मनकर्णा प्लॉट,गवळी पुरा, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
1681
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
14
ब - सर्वसाधारण
नकीर खा अहमद खा

पत्ता - लालबंगला बैदपुरा, अकोला
समाजवादी पार्टी

चिन्ह : सायकल
---  
1815
- - - - - - -
विजयी
14
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
कुरेशी मेहरूनीसा ज. अनलहक

पत्ता - कागदीपुरा, मच्छी मार्केट, ताजनापेठ, अकोला
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट

चिन्ह : कुलुप किल्ली
---  
2794
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
15
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
अ. जब्बार अ. रहेमान

पत्ता - मोमीनपुरा पंचबंगला जवळ, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
1479
- - - - - - -
विजयी
15
ब - स्त्रियांसाठी
शहीन अंजुम महबुब खान

पत्ता - हुमायु रोड, बैदपूरा अकोला.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
1694
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
16
ब - सर्वसाधारण
अजय रमेशचंद्र शर्मा

पत्ता - रामनगर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1622
- - - - - - -
विजयी
16
अ - स्त्रियांसाठी
अग्रवाल सुनिता विजय

पत्ता - रामनगर, ता.जि. अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : नगारा
View  
1541
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
17
ब - सर्वसाधारण
आशीष गणेशराव पवित्रकार

पत्ता - अमानखॉ प्लॉट, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1962
- - - - - - -
विजयी
17
अ - स्त्रियांसाठी
प्रतिभा राजेंद्र अवचार

पत्ता - शास्त्री नगर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
1729
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
18
ब - सर्वसाधारण
अग्रवाल विजय कमलकिशोर

पत्ता - रामनगर, ता.जि. अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
2154
- - - - - - -
विजयी
18
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
नम्रता मनिष मोहोड

पत्ता - लहान उमरी अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
3032
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
19
ब - सर्वसाधारण
प्रफुल्ल उर्फ प्रशांत साहेबराव भारसाकळ

पत्ता - जवाहर नगर, अकोला
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
2205
- - - - - - -
विजयी
19
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
देवश्री किशोर ठाकरे

पत्ता - गोकुळ कॉलनी ता.जि. अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
2174
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
20
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
अहिर सौ. सुजाता देवराव

पत्ता - पंचशील नगर कृषी नगर, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : गॅस सिलेंडर
View  
1455
- - - - - - -
विजयी
20
ब - सर्वसाधारण
रामा दामोदर तायडे

पत्ता - पंचशील नगर, कृषी नगर जवळ अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
View  
1396
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
21
ब - सर्वसाधारण
हरीश रतनलाल आलिमचंदानी

पत्ता - विद्या रतन भवन, आळशी प्लॉट, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
---  
3091
- - - - - - -
विजयी
21
अ - स्त्रियांसाठी
उषा जगजीतसींग विरक

पत्ता - न्यु राधाकीसन प्लॉट, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
2256
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
22
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
भरगड मदन बोदुलाल

पत्ता - गिता नगर, बायपास, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
View  
2423
- - - - - - -
विजयी
22
ब - स्त्रियांसाठी
शर्मा राजेश्वरी अम्मा

पत्ता - गोपाल कुटीया, रजपूत पुरा, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : पाटी
---  
1870
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
23
ब - सर्वसाधारण
काझी सै. नाजिमोद्दीन सै. जमिरोद्दीन

पत्ता - भाजी बाजार जुना शहर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
1804
- - - - - - -
विजयी
23
अ - स्त्रियांसाठी
ताहेरा खानम

पत्ता - नबाबपुरा जुनेशहर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
---  
1625
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
24
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
ढगे सतिश गणेशराव

पत्ता - शिवाजी नगर, साई पेठ, जुनेशहर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2631
- - - - - - -
विजयी
24
ब - स्त्रियांसाठी
शेळके मंजुषा संजय

पत्ता - विर हनुमान चौक, अगरवेस रोड, जुने शहर, अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
1865
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
25
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
योगेश मारोतीराव गोतमारे

पत्ता - रेणुका नगर, डाबकी रोड, जुनेशहर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2573
- - - - - - -
विजयी
25
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. वैशाली विलास शेळके

पत्ता - रेणुका नगर, डाबकी रोड, जुने शहर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2421
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
26
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
जया विनोद गेडाम

पत्ता - शिवसेना वसाहत विरभगतसिंग नगर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
---  
2047
- - - - - - -
विजयी
26
ब - सर्वसाधारण
दिलीप आप्पाराव देशमुख

पत्ता - शिवसेना वसाहत विरभगतसिंग नगर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
---  
2065
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
27
अ - अनुसूचित जमाती
कोकीळा गजानन डाबेराव

पत्ता - गाडगे नगर, जुने शहर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
---  
3972
- - - - - - -
विजयी
27
क - स्त्रियांसाठी
साफीया आझाद खान

पत्ता - नवाब पुरा जुने शहर, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
---  
2946
- - - - - - -
विजयी
27
ब - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
शे. रिजवाना अजीज शेख अजीज

पत्ता - मनपा ऊर्दु शाळा क्र. 2 के पिछे कल्याणवाडी, भांडपुरा, जुनेशहर अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
---  
3306
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
28
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
अंधारे सुरेश पांडुरंग

पत्ता - हरीहरपेठ, जुनेशहर, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
---  
1651
- - - - - - -
विजयी
28
ब - स्त्रियांसाठी
मिश्रा गायत्रीदेवी ज. कृपाशंकर

पत्ता - हरिहर पेठ, दसेरा नगर, जुने शहर, अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
---  
2689
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
29
ब - सर्वसाधारण
गवई गजानन शालीग्राम

पत्ता - पंचशिल नगर (कमला नगर), वाशिम रोड, बायपास, अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
---  
764
- - - - - - -
विजयी
29
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
घाटोळे मंगला ढालदेव

पत्ता - गंगानगर जुनेशहर, अकोला
इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
---  
2199
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
30
ब - सर्वसाधारण
मुलचंदाणी राजकुमार दिपचंद

पत्ता - सिंधी कॅम्प पक्की खोली अकोला
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
1151
- - - - - - -
विजयी
30
अ - स्त्रियांसाठी
मिश्रा राजकुमारी राजकुमार

पत्ता - कैलास टेकडी, कालंका माता मंदीराजवळ, अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
1431
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
31
ब - सर्वसाधारण
बाळ टाले

पत्ता - व्ही. एच बी कॉलन, गौरक्षण रोड, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
---  
1426
- - - - - - -
विजयी
31
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
कल्पना अजय गावंडे

पत्ता - शाळा नं. 303 कल्पना आर्च अपार्टमेंट, आदर्श कॉलनी, गौरक्षण रोड, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
---  
1549
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
32
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
गोपी ठाकरे

पत्ता - सिध्दी विनायक, विजय हाऊसिंग सोसायटी, गोरक्षण रोड, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : गॅस सिलेंडर
View  
2995
- - - - - - -
विजयी
32
ब - स्त्रियांसाठी
करूणा विजय इंगळे

पत्ता - दत्त कॉलनी गौरक्षण रोड, अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  
2158
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
33
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मो. रफीक मो. सिद्दीक

पत्ता - प्लॉन न. 45, आझाद कॉलनी कौलखे रोड, अकोला
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हात
---  
3226
- - - - - - -
विजयी
33
ब - स्त्रियांसाठी
रहिमा बी अब्दुला खॉ

पत्ता - झिरा बावडी, इस्लाम चौक, खदान, अकोला
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट

चिन्ह : कुलुप किल्ली
---  
1949
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
34
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
संजय बाबुलाल बडोणे

पत्ता - सरकारी गोडावून मागे, खदान, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : क्रिकेट बॅट
---  
2056
- - - - - - -
विजयी
34
ब - स्त्रियांसाठी
माधुरी संजय बडोणे

पत्ता - सरकारी गोडावून मागे, खदान, अकोला
अपक्ष

चिन्ह : नारळ
---  
1979
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
35
ब - सर्वसाधारण
पंकज पंजाबराव गावंडे

पत्ता - गावंडे यांची चाळ, कौलखेड, अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
3712
- - - - - - -
विजयी
35
अ - स्त्रियांसाठी
योगीता गणेश पावसाळे

पत्ता - कौलखेड, पो. गांधीनगर, अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
3615
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
36
ब - सर्वसाधारण
विनोद मुरलीधर मापारी

पत्ता - जुने खेतान नगर, कौलखेड, अकोला
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
---  
1979
- - - - - - -
विजयी
36
अ - स्त्रियांसाठी
सुमन श्रीराम गावंडे

पत्ता - प्रमोद नगर, कौलखेड, अकोला ता.जि. अकोला
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
---  
2224
- - - - - - -
विजयी


 
      © Akola Municipal Corporation General Elections 2012 (अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL